In nomine patris…

Cirkevné svätostánky sú nielen miestom, kde človek dokáže načerpať energiu alebo sa spojiť so svojím Bohom, ale aj cenným dedičstvom časov dávno minulých. Nie je tomu inak ani v Hurbanove, kde nájdeme až štyri božie chrámy. Chronologicky najstaršími cirkevnými stavbami na území dnešného Hurbanova boli románsky…