Historia magistra vitae est…

Niekedy v mladších treťohorách (tzv. neogéne) sa územie, na ktorom práve stojíme, začalo dvíhať nad morskú hladinu pravekého mora. Bolo to asi 20 – 25 mil. rokov dozadu. Vtedajšie rieky ukladali po dlhé milióny rokov svoje sedimenty v podobe štrkov, pieskov a ílov na mieste, ktoré dnes poznáme…